Service

Fyll i och bifoga denna reparationsblankett >>

Ovan blankett skall alltid fyllas i fullständigt. Vid ofullständigt dokumentation kommer Avitel debitera en avgift på 200 kr.

Allmänt om garanti

Normalt levereras de flesta produkter med 12 eller 24 månaders garanti. Vissa videoprojektorer kan levereras med 36 månaders garanti. Laddningsbara batterier och hygiendetaljer som öronkuddar, talrör samt kablar är undantagna från garanti. Istället gäller funktionsgaranti - fungerar produkterna inte vid uppackning skall de omedelbart reklammeras och returneras för utbyte.

Garantin kopplas normalt till ett unikt serienummer på varan, vilket gör det möjligt att åldersbestämma den och avgöra om garanti gäller. Därför är det viktigt att observera att märkningar på exempelvis headsetens kablar inte får avlägsnas, Utan märkning gäller inte garantin.


Allmänt om service & reparationer

För produkter som skickats till oss för garantiservice som befinns felfria, debiteras en undersökningsavgift på 200 kr per styck samt frakt.

Allmänt gäller att vi ej ansvarar för fel eller skador på annan utrustning på grund av fel i de produkter vi levererat. Likaså ej eventuell ekonomisk skada som kan uppkomma på grund av fel i en produkt. Vi tar ej heller ansvar för skador orsakade av felaktig användning eller anslutning. Detta gäller oavsett om den aktuella produkten har en gällande garanti eller ej.

I bland kontaktar kunder oss för att stämma av om köpt produkt fortfarande befinner sig inom garanti. Observera att det faktum att produkten fortfarande täcks av garanti inte automatiskt innebär att allt repareras utan kostnad! Fel orsakade av handhavandefel etc faktureras fullt ut. Ofta får kunden välja mellan att utföra reparataion och betala kostnaden eller att produkten kasseras och källsorteras samtidigt som kunden får betala undersökningsavgift och frakt.

Avitel betalar inte frakt från kund till Avitel vid service. Frakt tillbaka till kund betalas av Avitel vid garantiärenden.

Observera att Avitel inte hämtar ut paket som skickas med Posten eller andra fraktare. Service och returer skickas så att det kommer oss till handa på Nohabgatan 11, 461 53 Trollhättan.


Jabra GN headset


Observera att vi inte tar emot några Jabra headset utan att ni först kontaktat oss. Många av de headset, då speciellt trådlösa headset som skickas in befinns väldigt ofta vara felfria vid en närmare granskning. Det är viktigt att vi får möjlighet att hjälpa er att felsöka problemet innan  ni skickar in ert headset. Samtliga headset, förstärkare och omkopplare levereras med 2 års garanti.

För service eller reparation inom och utom garanti hänvisar vi till: 

Avitel Solutions AB
Att: Service
Nohabgatan 11H
461 53 Trollhättan 
Telefon 0521-23 00 00
support@avitel.se

Om ni avser att skicka in en felaktig vara - anteckna namn, telefonnummer, adress och e-postadress samt om du vill ha ett kostnadsförslag. Kostnadsförslaget kostar i sig 200 kr plus kostnad för frakt oavsett om du väljer att reparera eller returnera utrustningen. Kostnaden för reparation kan variera mellan 200 kr och 900 kr per headset. Tala därför gärna med oss innan du skickar utrustningen. Observera att kablar inte omfattas av någon garanti eftersom dom inte går att märka eller datumstämpla. Är vara trasig i samband med uppackning så åtgärdas dock fel inom garanti.


Daily, Emotion, Blue och Chameleon headset

Samtliga Daily, Blue och Chameleon headset levereras med 1 års produktgaranti medan Emotion headset levereras med 2 års garanti. För service eller reparation inom och utom garanti hänvisar vi till: 


Avitel Solutions AB

Att: Service
Nohabgatan 11H
461 53 Trollhättan 
Telefon 0521-23 00 00 
support@avitel.se


Anteckna namn, telefonnummer, adress och e-postadress samt om du vill ha ett kostnadsförslag. Kostnadsförslaget kostar i sig 200 kr plus kostnad för frakt oavsett om du väljer att reparera eller returnera utrustningen. Kostnaden för reparation kan variera mellan 200 kr och 500 kr per headset. Tala därför gärna med oss innan du skickar utrustningen. Observera att kablar inte omfattas av någon garanti eftersom dom inte går att märka eller datumstämpla. Är vara trasig i samband med uppackning så åtgärdas dock fel inom garanti.


Sennheiser Communications headset

Samtliga headset levereras med 2 års fabriksgaranti.
För service hänvisar vi till:

Avitel Solutions AB
Att: Service
Nohabgatan 11H
461 53 Trollhättan 
Telefon 0521-23 00 00
support@avitel.se


Observera att vi måste ha felbeskrivning och kontaktuppgifter.


Plantronics headset

Samtliga headset, förstärkare och omkopplare levereras med 2 års garanti. 

Avitel Solutions AB
Att: Service
Nohabgatan 11H
461 53 Trollhättan 
Telefon 0521-23 00 00
support@avitel.se

Normal ärendehantering tar ca 4-5 arbetsdagar. Polycom konferenstelefoner

Polycom lämnar ett års garanti. För service eller reparation inom och utom garanti hänvisar vi till:


Avitel Solutions AB
Att: Service
Nohabgatan 11H
461 53 Trollhättan 
Telefon 0521-23 00 00
support@avitel.se


Anteckna namn, telefonnummer, adress och e-postadress samt om du vill ha ett kostnadsförslag. Kostnadsförslaget kostar i sig 200 kr plus kostnad för frakt oavsett om kunden väljer att reparera eller returnerautrustningen. 

  • Telefonen fungerar ej vid uppackning: Åtgärden tar ca 7 arbetsdagar. Avitel debiterar noll men du betalar frakten till Avitel.
  • Telefonen går sönder under garantitiden: Åtgärden tar ca 4 arbetsveckor. Avitel debiterar noll men du betalar frakten till Avitel.
  • Telefonen går sönder efter garantitiden: Åtgärden tar ca 4 arbetsveckor. Avitel debiterar beroende på modell och du betalar frakten till Avitel.


ClearOne konferenstelefoner

ClearOne lämnar två års garanti. För service eller reparation inom och utom garanti hänvisar vi till: 

Avitel Solutions AB

Att: Service
Nohabgatan 11H
461 53 Trollhättan 
Telefon 0521-23 00 00
support@avitel.se

Anteckna namn, telefonnummer, adress och e-postadress samt om du vill ha ett kostnadsförslag. Kostnadsförslaget kostar i sig 200 kr plus kostnad för frakt oavsett om kunden väljer att reparera eller returnerautrustningen. 

  • Telefonen fungerar ej vid uppackning eller går sönder under garantitiden: Åtgärden tar ca 7 arbetsdagar. Avitel debiterar noll men du betalar frakten till Avitel.
  • Telefonen går sönder efter garantitiden: Åtgärden tar ca 1-2 arbetsveckor. Avitel debiterar beroende på modell och du betalar frakten till Avitel.


Konftel konferenstelefoner

Samtliga Konftels telefoner levereras med två års garanti.

Garantin gäller inte om påpekad defekt eller fel i produkten inte existerar eller om felet är ett resultat av felaktigt handhavande, åverkan, otillåten modifiering eller varit utsatt för brand, åska eller överspänning. För produkter som returnerats utan defekt debiteras en avgift.

Vid reparation lämnas 8 månaders garanti om samma fel uppstår igen.  Reparationstid 1 vecka + leveranstid. Moms och frakt tillkommer som vanligt.

För service eller reparation inom och utom garanti hänvisar vi till:

Avitel Solutions AB
Att: Konftel Service
Nohabgatan 11H
461 53 Trollhättan
Tel 0521-23 00 00


Doro telefoner och headset och Aastra/Ericsson 

Ett års garanti. För service eller reparation inom och utom garanti hänvisar vi till:

Avitel Solutions AB
Att: Service
Nohabgatan 11H
461 53 Trollhättan 
Telefon 0521-23 00 00
support@avitel.se

Hörselhjälpmedel

Fabrikat: Geemarc, Commidt, Univox, Joy Abe, Acoustic. Samtlig utrustning levereras med 1 års garanti.

För service eller reparation inom och utom garanti hänvisar vi till:

Avitel Solutions AB
Att: Service
Nohabgatan 11H
461 53 Trollhättan 
Telefon 0521-23 00 00
support@avitel.se


Övriga produkter


För produkter som inte angivits ovan gäller retur för åtgärd till Avitel. Kontakta oss per telefon eller mail innan du skickar tillbaka en vara. Detta för att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt samt att vi garanterat får en felbeskrivning för rätt åtgärd.

Avitel Solutions AB
Att: Service
Nohabgatan 11H
461 53 Trollhättan 
Telefon 0521-23 00 00
support@avitel.se

Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.

Avitel är Jabra Gold Partner

 

 

Avitel Solutions AB, Nohabgatan 11H, 461 53 Trollhättan
Tel 0520-507 000   www.avitel.se   webbutik www.headsetshoppen.se